Ако търсите или предлагате имот,
обърнете се към нас сега!

Ако търсите или предлагате имот,
обърнете се към нас сега!

Ако търсите или предлагате имот,
обърнете се към нас сега!

Ако търсите или предлагате имот,
обърнете се към нас сега!

Ако търсите или предлагате имот,
обърнете се към нас сега!

Ако търсите или предлагате имот,
обърнете се към нас сега!

Ако търсите или предлагате имот,
обърнете се към нас сега!

Ако търсите или предлагате имот,
обърнете се към нас сега!

   

Купете имот с нас

Ние предлагаме:

 • Отговорно отношение към интереса на клиента!
 • Точност, Коректност, Отговорност!
 • Компетентност и професионализъм  в  работата си!
 • Ние ще ви помогнем да направите правилният избор!

Ние ще:

 • подберем подходящи оферти за продажба на имоти, съгласно посочените от клиента характеристики;
 • предоставим на клиента  посочените от него  оферти за продажба и да организираме огледи на имотите с транспорт осигурен от нас;
 • проведем  всички преговори със собственика на имота от името на клиента с цел постигане на  възможно най-изгодни за него условия.
 • информираме собствениците на имота за предложенията за закупуване отправени от клиента;
 • извършим дистанционна проверка по електронен път в имотния регистър на Агенция по вписванията за наличието на тежести върху избрания от клиента имот;
 • запознаем  клиента с наличната документация, касаеща собствеността и статуса на имота  и ако се окаже, че тя е непълна, ще съдействаме  при   изготвянето й.
 • направим проверки в съответните ведомства и служби, за да се увери, че имотът, който  клиентът желае да закупи, няма вещни и облигационни тежести, не е ипотекиран, няма възбрани, искови молби и други.
 • при решение от страна на клиента да закупи някой от посетените имоти,  ще организираме подписването на предварителния договор за покупко–продажба и ще  консултираме  клиента при комплектоването на документите, които обичайно се изискват за сключването на окончателния договор за покупко-продажба;
 • уточним условията, при които ще се сключи предварителният и окончателният договор за  покупко – продажба на имота и ще представим на клиента проект на предварителен  договор и на нотариален акт за покупко – продажба на имота.
 • осигурим за своя сметка от имотния регистър на Агенция по вписванията Удостоверение за наличието на тежести върху избрания от клиента имот с подписан Предварителен договор;
 • съдействаме на клиента до окончателното изповядване на сделката с нотариален акт;
 • в случай, че клиента ще ползва ипотечен банков кредит за покупката на имота ще  му съдействаме за набавяне на нужните документи за банката-кредитор;
 • координираме   извършване на сделката с избрания от страните нотариус,  ще изчислим  и съгласуваме  с нотариуса разходите за сделката;
 • съдействаме за влизане във владение на имота като подготвим приемо-предавателен протокол с опис на обзавеждането и състоянието му и показанията на измервателните уреди;
Независимо дали избирате апартамент, офис или друг вид имот за задоволяване на вашите нужди, винаги трябва да допускате, че в бъдеще може да ви се наложи да продадете или замените имота, затова преценката на агента за неговата пазарна ликвидност е от съществено значение. Ние можем да ви помогнем в това.
При всяка успешно реализирана сделка клиентът получава 10% отстъпка от комисионната при следващо ползване на услугите на  „Риком консулт” .

 

Попълнете данни за търсения имот

Контакти

София
ул. Балша, бл. 6, ет.1, ап. 3А
02/ 954 74 75
0896 695 119
rikomkonsult@abv.bg

Споделете

   
  НачалоТърсенеПродажбиНаемиЗа насУслугиПолезноКонтакти